เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 / 2564 ครั้งที่ 2

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายบัวฮอง บุญจวง ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 / 2564 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้