เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูปริยัติพัฒนวิธาน (คมสัน ธมฺมทีโป)

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูปริยัติพัฒนวิธาน (คมสัน ธมฺมทีโป) อดีตเจ้าอาวาสวันไทรทอง และอดีตรองเจ้าคณะตำบลบ้านเป็ด เขต 1 โดยมีคณะสงฆ์ คณะศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน และส่วนราชการอื่นๆ เข้าร่วมพิธี ณ วัดไทรทอง บ้านคำไฮ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
QR Code หน้านี้