เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

พิธีสวดอภิธรรมศพ พระครูปริยัติพัฒนวิธาน (คมสัน ธมฺมทีโป)

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมศพ พระครูปริยัติพัฒนวิธาน (คมสัน ธมฺมทีโป) อดีตเจ้าอาวาสวัดไทรทอง และอดีตรองเจ้าคณะตำบลบ้านเป็ด เขต 1 ณ วัดไทรทอง บ้านคำไฮ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
QR Code หน้านี้