เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เพื่อพิจารณาการจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เพื่อพิจารณาการจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้