เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

พิธีทำบุญสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดพิธีทำบุญสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน โดยมีนายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานในพิธี
โดยในช่วงเช้ามีพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ ประจำเทศบาลตำบลบ้านเป็ดและต่อด้วยพิธีถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 17 รูป พร้อมร่วมรับประธานอาหารร่วมกัน
โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานนกเป็ดน้ำ ชั้น 1 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้