เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ต้อนรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างบรรจุใหม่

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวต้อนรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านเป็ด บรรจุใหม่ จำนวน 18 คน พร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาทแก่พนักงานเทศบาลใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้