เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

"วันพระราชทานธงชาติไทย" 28 กันยายน 2564

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องด้วยวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2564 โดยร่วมขับร้องเพลงชาติไทย พร้อมสวดมนต์ไหว้พระ
ในการนี้ นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ยังได้กล่าวให้โอวาทพร้อมร่วมถ่ายภาพร่วมกัน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลบ้านเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าเสาธง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้