เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

บรรยากาศการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 วันที่ 23-24 กันยายน 2564

บรรยากาศวันที่ 23-24 กันยายน 2564 ของการเข้ามารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 ให้แก่ ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเป็ด ตำบลบ้านหว้า ตำบลบ้านทุ่ม และตำบลดอนช้าง และประชาชนที่ walk in เข้ามา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรังและผู้ติดตาม ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด ศูนย์หัวทุ่ง ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้เทศบาลตำบลบ้านเป็ด นำโดย นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้