เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

บรรยากาศการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2

บรรยากาศการเข้ามารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 เข็มที่ 2 ในวันที่ 22 กันยายน 2564 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ทั้งนี้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านและกำลังใจจาก นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้