เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรมทำแพปลูกต้นพุทธรักษาเพื่อบำบัดน้ำในบึงหนองโคตร ในโครงการบ้านเป็ดรักสิ่งแวดล้อม

วันที่ 21 กันยายน 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบ้านเป็ดรักสิ่งแวดล้อม โดยโครงการได้จัดกิจกรรมทำแพปลูกต้นพุทธรักษาเพื่อบำบัดน้ำในบึงหนองโคตร โดยมี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ร่วมกับ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น และ คณะสาธารณสุขฯ มข. โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชุน เข้าร่วมโครงการ ณ บึงหนองโคตร เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้