เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์ (ข้างบ้านนายอเนก ถึงบ้านนายอินทร์ คำสะไว)

ไฟล์ที่ 1. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์ (ข้างบ้านนายอเนก ถึงบ้านนายอินทร์ คำสะไว)
ประเภท
ขนาด 2.06 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้