เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

สำรวจแนวท่อระบายน้ำ พร้อมเร่งระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม

วันที่ 6 กันยายน 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าทีกองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่น้ำท่วมขัง เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกชุก พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมขัง โดยการสำรวจแนวท่อระบายน้ำ ลอกท่อ และเปลี่ยนฝาท่อเป็นตะแกรงเหล็ก พร้อมสั่งการให้ดำเนินการเร่งระบายน้ำทันที เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนเป็นเวลานาน
QR Code หน้านี้