เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

พิธีปิดโครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด ทต.บ้านเป็ด

วันที่ 3 กันยายน 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด มอบหมายให้นายสุพล เมืองสนธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวปิดโครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด พร้อมทั้งเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร ตลอดระยะเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 - 3 กันยายน 2564 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูและบุคลากรในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนในการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการของเด็กที่เหมาะสมกับวัยอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้