เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

พิธีปิดโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ดและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด มอบหมายให้นายสุพล เมืองสนธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวปิดโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ดและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด พร้อมทั้งเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรในโรงเรียนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร ตลอดระยะเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2564 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูและบุคลากรในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้