เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

นายอำเภอเมืองขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านเป็ด รพ.สต.ศูนย์หัวทุ่ง และเจ้าหน้าที่ สสจ.ขก. ดำเนินการตรวจคัดกรอง ATK กลุ่มแม่ค้าสถานประกอบการตลาดบ้านคำไฮ

วันที่ 21 สิงหาคม 2564 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอเมืองขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านเป็ด รพ.สต.ศูนย์หัวทุ่ง และเจ้าหน้าที่ สสจ.ขก. ดำเนินการตรวจคัดกรอง ATK กลุ่มแม่ค้าสถานประกอบการตลาดบ้านคำไฮ จำนวน 256 คน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ฝ่ายปกครอง อสม. ตำบลบ้านเป็ด ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ และเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ปฎิบัติหน้าที่ ณ วัดไทรทอง
QR Code หน้านี้