เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติให้กับผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้ดำเนินสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติให้กับผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด หลังจากได้มีการประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ซึ่งมีตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ 1.คนงาน 2.คนงานประจำรถขยะ 3.พนักงานดับเพลิง พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ 1.ผู้ดูแลเด็ก 2.พนักงานขับรถยนต์ โดยมีนายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล เป็นประธานกรรมการสอบคัดเลือกในครั้งนี้
QR Code หน้านี้