เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรมทำความสะอาดพื้นตลาดบ้านเป็ด

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล กำนันตำบลบ้านเป็ด ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนบ้านเป็ด ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดพื้นตลาดบ้านเป็ด เพื่อล้างทำความสะอาดสิ่งสกปรกและเชื้อโรค เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยและใช้บริการ
QR Code หน้านี้