เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

ไฟล์ที่ 1. ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
ประเภท
ขนาด 4.37 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้