เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 5/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นประธานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 5/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมหนองโคตรชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้