เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาด ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในโค กระบือ ฉบับที่ 2 (เพิ่มเติม)

ไฟล์ที่ 1. ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาด ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในโค กระบือ ฉบับที่ 2 (เพิ่มเติม)
ประเภท
ขนาด 0.31 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้