เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน และหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้