เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ลงพื้นที่เก็บตัวอย่าง น้ำ ไซยาโนแบคทีเรีย และโคลน ในบึงหนองโคตร

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กำนันตำบลบ้านเป็ด ผู้ใหญ่บ้าน ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ Mr. Anthony Charles Kuster และทีมวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่เก็บตัวอย่าง น้ำ ไซยาโนแบคทีเรีย และโคลน ทำการวิเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อหาแนวทาง ในการแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์น้ำเขียว หรือ ปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชั่น ซึ่งเกิดจากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของสาหร่าย (ไซยาโนแบคทีเรีย) และ เมื่อมีจำนวนมากเกินไป อีกทั้งไหลมาทับถมกันจนเกิดน้ำเน่าเสีย เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ส่งกลิ่นเหม็น ในระยะยาวเทศบาลตำบลบ้านเป็ด จะเร่งหาทางแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้ได้
QR Code หน้านี้