เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รับมอบเครื่องดื่มชูกำลัง จากบริษัท DURBELL

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ขอขอบคุณ บริษัท DURBELL ที่มอบเครื่องดื่มชูกำลัง ให้เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จำนวน 70 ลัง นายสุพล เมืองสนธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด รองปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้เทศบาลตำบลบ้านเป็ดจะนำเครื่องดื่มไปแจกให้กับเจ้าหน้าที่งานป้องกันงานเทศกิจกองช่างกองสาธารณสุข ที่ออกปฏิบัติหน้าที่ 
QR Code หน้านี้