เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมโครงการเสวนาวิจัยฯ หัวข้อ การถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่นในการใช้ตะกอนดินประปาดัดแปลงในการแก้ปัญหายูโทฟิเคชั่นในแหล่งน้ำจืด

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เข้าร่วมการประชุมโครงการเสวนาวิจัยฯ หัวข้อ การถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่นในการใช้ตะกอนดินประปาดัดแปลงในการแก้ปัญหายูโทฟิเคชั่นในแหล่งน้ำจืด พร้อมร่วมปรึกษาและวางแผนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในบึงหนองโคตรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีนักวิชาการจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
QR Code หน้านี้