เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรมทำความสะอาด ตลาดคำไฮ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล กำนันตำบลบ้านเป็ด ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนบ้านคำไฮ ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดพื้นตลาดคำไฮ เพื่อล้างทำความสะอาดสิ่งสกปรกและเชื้อโรค เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยและใช้บริการ
QR Code หน้านี้