เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมหารือเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงโควิด -19

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด ศูนย์หัวทุ่ง ร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงการติดเชื้อโควิด -19 ทั้งมาตรการในการช่วยเหลือเร่งด่วน สถานที่กักตัวสำหรับประชาชนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโควิด - 19 และวัสดุ อุปกรณ์ ในการช่วยเหลือต่างๆ อย่างเร่งด่วน
QR Code หน้านี้