เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการอบรมสมาชิกปลุกจิตสำนึกสุจริตและการมีส่วนร่วมต้านทุจริต ชมรมจิตพอเพียงต้านทุจริตอำเภอเมืองขอนแก่น

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายสุพล เมืองสนธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ได้รับมอบหมายจาก นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมสมาชิกปลุกจิตสำนึกสุจริตและการมีส่วนร่วมต้านทุจริต ชมรมจิตพอเพียงต้านทุจริตอำเภอเมืองขอนแก่น โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช.แห่งชาติ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้