เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ลงพื้นที่สำรวจทางไหลของน้ำ เพื่อเตรียมรับมือและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายเอกรัฐ ชุมแวงวาปี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ดพร้อมด้วย พันตรีกษิดิศ อ้วนพรมมา รองปลัดเทศบาล นายสุริยัน ชูลิขิต หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และพันจ่าเอกประดิษฐ์ โยเหลา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ลงพื้นที่สำรวจร่องระบายน้ำและเส้นทางไหลของน้ำ จากบริเวณด้านหลังโรงแรมราชาวดี จนถึงบึงหนองโคตร และตรวจสอบแนวทางแก้ไข้เพื่อเตรียมพร้อมรองรับน้ำ จากกรณีพายุฝน
QR Code หน้านี้