เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

มอบ วัสดุ อุปกรณ์ ให้กับ สภ.บ้านเป็ด เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และให้บริการประชาชน

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยนาย สุพล เมืองสนธิ์ รองนายกเทศมนตรี นางชนิสรา วงษ์ศิริ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด พันตรีกษิดิศ อ้วนพรมมา รองปลัดเทศบาล นายสุริยัน ชูลิขิต หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายมนตรี สุพรหมอินทร์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายจเร ขุมดินพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ร่วมพิธีมอบ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และให้บริการประชาชน ประกอบด้วย กระบองไฟจราจร ถ่านไฟฉาย กรวยและแผงกั้นจราจร โดยมี พ.ต.อ.สุรศักดิ์ มโนทัย ผู้กำกับการสถานีตำบลภูธรบ้านเป็ด เป็นผู้รับมอบ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้