เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ลงพื้นที่สำรวจ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขัง

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล และพันตรีกษิดิศ อ้วนพรมมา รองปลัดเทศบาล นายจักรินทร์ อรรคเศรษฐัง ผู้อำนวยกองช่างและหัวหน้าฝ่ายกองช่าง นายสุริยัน ชูลิขิต หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่สำรวจ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากในเขตตำบลบ้านเป็ด หลังจากที่ได้ร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วม เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ตามนโยบายเร่งด่วนของคณะผู้บริหาร ที่จะให้การช่วยเหลือ แก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
QR Code หน้านี้