เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมสัมมนาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วย นายเอกรัฐ ชุมแวงวาปี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เข้าร่วมการประชุมสัมมนาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น โดยมีมติเลือกนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานคณะกรรมการสันนิบาตจังหวัดขอนแก่น นายชัยดี รัตนปรีดา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง เป็นรองประธานคณะกรรมการและนายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น เป็นเลขานุการฯ ณ หอประชุมยอดขวัญ เทศบาลเมืองศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
QR Code หน้านี้