เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมซักซ้อมการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้