เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมหารือการบริหารจัดการการแก้ไขน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกันประชุมหารือการบริหารจัดการการแก้ไขน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ตามนโยบายเร่งด่วนของคณะผู้บริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมและดำเนินการแก้ไขให้เร็วที่สุด ณ ห้องประชุมหนองจิก ชั้น 3 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้