เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชาสัมพันธ์โครงการ "Per-Order ผลไม้ตามฤดูกาลผ่านช่องทาง E-Commerce"

ไฟล์ที่ 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ "Per-Order ผลไม้ตามฤดูกาลผ่านช่องทาง E-Commerce"
ประเภท
ขนาด 0.17 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. ใบสั่งซื้อผลไม้ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ประเภท
ขนาด 0.26 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้