เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2564 เพื่อรับฟังคำแถลงนโยบายจากฝ่ายบริหาร

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายบัวฮอง บุญจวง ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2564 เพื่อรับฟังคำแถลงนโยบายจากฝ่ายบริหาร โดยมีนายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นผู้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้