เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphatic Concrete) หมู่ที่ 4 บ้านโคกฟันโปง (เส้นทิศใต้หมู่บ้านนางบัวบาน ถึงหน้าบ้านนางบัวแดง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่ 1. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphatic Concrete) หมู่ที่ 4 บ้านโคกฟันโปง (เส้นทิศใต้หมู่บ้านนางบัวบาน ถึงหน้าบ้านนางบัวแดง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท
ขนาด 2 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้