เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ตรวจหอพักประจำเดือนประจำเดือน มีนาคม 2562

วันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะกรรมการตรวจหอพักเทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้ออกตรวจหอพักเพื่อดำเนินงานกิจการหอพักและประเมินจัดลำดับหอพักตาม พ.ร.บ. หอพัก 2558 ประจำเดือน มีนาคม 2562
QR Code หน้านี้