เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรม "ซื้อลิ้นจี่เกษตรกรไทย ปันน้ำใจ 2 ต่อ"

องด์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ซื้อลิ้นจี่เกษตรกรไทย ปันน้ำใจ 2 ต่อ" ดังนี้
ต่อที่1 ได้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ ที่กำลังได้รับความเดือนร้อนจากการที่ไม่สามารถระบายผลผลิตลิ้นจี่ออกสู่ตลาดได้
ต่อที่ 2 ผลผลิตลิ้นจี่ที่ลูกค้าสั่งซื้อ อ.ต.ก. จะเป็นสื่อกลางในการส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นการส่งกำลังใจในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 รวมทั้งส่งมอบให้กับผู้ป่วยติดเพื่อโควิด - 19 ตามโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล

ช่องทางการสั่งซื้อ ได้แก่ Line ID : @398lalge หรือสแกน QR Code 
และทางทางโรทรศัพท์ หมายเลข 089 - 4940005 คุณสโรชา มีแก่น หรือ 089 - 0795945 คุณณัฐวรรณ วรรณศุกร์
QR Code หน้านี้