เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

มอบวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซมบ้านที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วย นายเอกรัฐ ชุมแวงวาปี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลงพื้นที่มอบวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซมบ้าน ให้กับนาย สุขสันต์ นามโสม และนางสุเพชรรัตน์ นามโสม บ้านเลขที่ 340 บ้านเป็ด ม.1 ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น ตามกฎหมายและตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
QR Code หน้านี้