เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ตรวจติดตาม ค่า pH ในบ่อทดลองการบำบัดน้ำ ที่บึงกีหลังโรยสารส้ม รอบที่ 1

วันที่ 7 มีนาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และอาจารย์จาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่เตรียมโรยสารส้มเพื่อลดค่าฟอสฟอรัสในดิน และเพื่อให้น้ำใสขึ้น แต่ได้ทำการตรวจค่า pH ในน้ำก่อนโรยสารส้ม ค่า pH ต่ำเกินมาตรฐาน จึงเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำและสาหร่ายอาจแตกตัว จึงได้ทำการเลื่อนวันที่จะโรยสารส้มออกไป และได้นำมาเก็บไว้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้