เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชาสัมพันธ์ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID - 19"

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ชอเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อมอบชุดธารน้ำใจ ช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตร ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และไร้ที่พึ่ง เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกัน และเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ผ่านการดำเนินงานของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สถานีกาชาด เหล่ากาชาด และกิ่งกาชาดอำเภอ
ไฟล์ที่ 1. รายละเอียดสื่อประชาสัมพันธ์
ประเภท
ขนาด 0.32 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้