เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

แนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไฟล์ที่ 1. แนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภท
ขนาด 26.09 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. แนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Good Governance )
ประเภท
ขนาด 6.43 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้