เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

นายอำเภอเมืองขอนแก่น มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด - 19

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ที่ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศ และส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ทั้ง เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ ณ วัดไทรทอง หมู่ 23 เพื่อมอบข้าวสาร อาหารแห้ง จากบริษัทขอนแก่นพลาสติก ให้กับพี่น้องประชาชนบ้านไทรทอง โดยมีนายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานรับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงมีความห่วงใยและตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมี นายณณท์พัชธี กันตวธีระณัต สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต 1 ร่วมลงพื้นที่
QR Code หน้านี้