เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

ไฟล์ที่ 1. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ประเภท
ขนาด 0.82 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้