เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการจัดตั้งกลุ่ม​อาชีพเกษตร​อินทรีย์​ตำบลบ้านเป็ด

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นางสมสมัย เทศประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นำคณะเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ​สังคม ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการจัดตั้งกลุ่ม​อาชีพเกษตร​อินทรีย์​ตำบลบ้านเป็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลและเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ณ บ้านเป็ด หมู่ที่ 1,2,3 และ หมู่ที่ 18
QR Code หน้านี้