เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "ปลูกต้นไม้" ของนักเรียน นักศึกษา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาช่วยปฏิบัติราชการในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาที่ประสบปัญหาสังคมและความยากจนมีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ได้นำน้องๆนักเรียน นักศึกษาช่วยปฏิบัติราชการในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 2 ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยการจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ และทำความสะอาด และเพื่อให้เกิดความสวยงาม และเพื่อเป็นการสร้างความรู้จักและความสามัคคีในการทำงานให้กับนักเรียน นักศึกษา ภายในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้