เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

แนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ไฟล์ที่ 1. แนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประเภท
ขนาด 21.48 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้