เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

เเบบประเมินการปฎิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ่น)

ไฟล์ที่ 1. เเบบประเมินการปฎิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ่น)
ประเภท
ขนาด 2.7 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้