เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การเตรียมการป้องกันอุทกภัย ในเขตชุมชนเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด นำโดย นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ในการรับมือกับสถานการณ์ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน ณ บริเวณสถานีสูบน้ำบึงหนองโคตร โดยมีพิธีเปิดกิจกรรมการเตรียมการป้องกันอุทกภัย ในเขตชุมชนเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดลอกคลองระบายน้ำข้างหมู่บ้านชลลดา และดำเนินการพร่องน้ำออกจากบึงหนองโคตร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับไว้รองรับมวลน้ำจากโซนทางเหนือของจังหวัดขอนแก่น ที่จะไหลมายังบึงหนองโคตรในช่วงฤดูฝน โดยคาดการณ์ว่าฝนปีนี้จะมาเร็วกว่าปกติ โดยคาดว่าตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป อาจจะมีฝนตกมากกว่าค่าปกติ และอาจเกิดพายุฤดูร้อน ซึ่งถือว่าเป็นผลดีต่อการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง แต่ต้องมีการเตรียมการป้องกันอุทกภัยในทุกขณะ

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมกันบูรณาการและปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้

นอกจากนี้ นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ยังได้ร่วมหารือข้อราชการกับเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนโยบายเข้าร่วมการป้องกันน้ำท่วมกับเทศบาล พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
QR Code หน้านี้