เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

สรุปรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ไฟล์ที่ 1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประเภท
ขนาด 0.49 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้